طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ایران در زمان ساسانیان: تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220322374۳۲۲۳۷۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550019895۱۹۸۹۵دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب تا تاریخ 1398/12/11 در امانت فرد دیگری است.0
10550277624۲۷۷۶۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0