طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

مدیریت استراتژیک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10850319531۳۱۹۵۳۱۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850319532۳۱۹۵۳۲۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
10220318650۳۱۸۶۵۰۳کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220318651۳۱۸۶۵۱۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10850319238۳۱۹۲۳۸۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850319239۳۱۹۲۳۹۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
10750321784۳۲۱۷۸۴۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/02 در امانت فرد دیگری است.0
10750321785۳۲۱۷۸۵۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10440323977۳۲۳۹۷۷۹دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10850413574۴۱۳۵۷۴۱۰دانشکده مدیریت و حسابداری0
1081050541450541411دانشکده علوم زمین0
1085054392754392712دانشکده مدیریت و حسابداریدردسترس0
1044056420656420613دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه