طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

<المجانی = مجانی> الحدیثه عن مجانی الاب شیخو

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550315939۳۱۵۹۳۹۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550315940۳۱۵۹۴۰۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550315941۳۱۵۹۴۱۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550315942۳۱۵۹۴۲۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361639۳۶۱۶۳۹۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیمفقودی
10550361640۳۶۱۶۴۰۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیمفقودی
10550361641۳۶۱۶۴۱۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361642۳۶۱۶۴۲۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361643۳۶۱۶۴۳۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308327۳۰۸۳۲۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308328۳۰۸۳۲۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308329۳۰۸۳۲۹۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308330۳۰۸۳۳۰۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308331۳۰۸۳۳۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0