طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

المثل السائرفی ادب الکاتب و الشاعر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550315981۳۱۵۹۸۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550315982۳۱۵۹۸۲۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550315983۳۱۵۹۸۳۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550315984۳۱۵۹۸۴۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0