طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبانی فیزیک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۷۸۵۸۱۲۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۷۸۵۸۲۲۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۷۸۵۸۳۳۳کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۲۹۲۵۴۷۲۹۲۵۴۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۹۲۵۴۸۲۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۹۲۵۴۹۱۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۹۲۵۵۰۲۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۳۰۶۰۰۳۳۰۶۰۰۳۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۰۶۰۰۴۳۰۶۰۰۴۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۳۹۹۵۵۳۳۹۹۵۵۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۳۹۹۵۷۳۳۹۹۵۷۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۳۹۹۵۶۳۳۹۹۵۶۲۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۸۰۲۴۹۳۸۰۲۴۹۱۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
11401055802655802626پژوهشکده لیزر و پلاسما0مراجعه حضوری به کتابخانه