طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تفکر منفي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۵۰۲۵۲۱۸۲۲۵۲۱۸۲۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۲۱۸۳۲۵۲۱۸۳۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۲۱۸۴۲۵۲۱۸۴۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۸۴۶۹۷۲۸۴۶۹۷۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۸۴۶۹۸۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۳۴۸۵۴۷۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۳۴۸۵۴۸۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین