طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سلوکیان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220313731۳۱۳۷۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220313732۳۱۳۷۳۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220313733۳۱۳۷۳۳۳کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/12/12 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220313734۳۱۳۷۳۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550313735۳۱۳۷۳۵۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550313737۳۱۳۷۳۷۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550313738۳۱۳۷۳۸۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550313739۳۱۳۷۳۹۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0