طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فیزیک پایه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۸۳۷۷۹۲۸۳۷۷۹۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۳۷۸۰۲۸۳۷۸۰۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۳۷۸۱۲۸۳۷۸۱۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۳۷۸۲۲۸۳۷۸۲۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۳۷۸۳۲۸۳۷۸۳۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۳۷۸۴۲۸۳۷۸۴۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10510396224۳۹۶۲۲۴۲۴دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتردردسترس0
۱۰۴۴۰۴۴۷۷۷۸۴۴۷۷۷۸۳۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۴۷۷۷۹۴۴۷۷۷۹۴۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۴۷۷۸۰۴۴۷۷۸۰۳۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۴۷۷۸۱۴۴۷۷۸۱۴۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۵۲۲۰۴۰۵۲۲۰۴۰۳۱۲دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۵۲۲۶۹۴۵۲۲۶۹۴۲۱۳دانشکده علوم زمین0
10220495279495279214مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1051052434552434536دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتردردسترس0
1061057332857332811دانشکده مهندسی برقدردسترس0
1061057332957332925دانشکده مهندسی برقدردسترس0
1061057333057333037دانشکده مهندسی برقدردسترس0
1061057333157333143دانشکده مهندسی برقدردسترس0