طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پژوهش و بررسی نوزمینساخت، لرزه زمینساخت و خطر زمینلرزه - گسلش در گستره‌ی قزوین بزرگ و پیرامون

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220268692۲۶۸۶۹۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810268693۲۶۸۶۹۳۲دانشکده علوم زمین0
10810268694۲۶۸۶۹۴۳دانشکده علوم زمین0
10810268695۲۶۸۶۹۵۴دانشکده علوم زمین0
10810268696۲۶۸۶۹۶۵دانشکده علوم زمین0