طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبالغه مستعار: اسناد بریتانیا و ادعای شیوخ بر جزایر تنب و ابوموسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۲۶۴۹۷۹۲۶۴۹۷۹۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۶۴۹۸۰۲۶۴۹۸۰۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۶۴۹۸۱۲۶۴۹۸۱۳دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۲۶۴۹۸۲۲۶۴۹۸۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۹۶۴۱۴۲۹۶۴۱۴۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۹۶۴۱۵۲۹۶۴۱۵۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۲۸۷۳۶۷۲۸۷۷مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۲۸۸۳۶۷۲۸۸۸مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۶۸۶۵۸۳۶۸۶۵۸۹دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۶۸۶۵۹۳۶۸۶۵۹۱۰دانشکده حقوق0