طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

احزاب سیاسی ایران، با مطالعه موردی نیروی سوم و جامعه سوسیالیستها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۵۰۲۸۵۴۷۹۲۸۵۴۷۹۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۸۹۰۸۹۲۸۹۰۸۹۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۲۸۵۴۸۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیوجین
۱۰۵۵۰۳۱۳۵۸۷۳۱۳۵۸۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۲۸۵۴۸۰۲۸۵۴۸۰۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0