طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

میکروپالئونتولوژی کاربردی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10810270537۲۷۰۵۳۷۱۱دانشکده علوم زمین0
10810268824۲۶۸۸۲۴۱۲دانشکده علوم زمین0
10810268825۲۶۸۸۲۵۱۳دانشکده علوم زمین0
10810268826۲۶۸۸۲۶۱۴دانشکده علوم زمینتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10810309886۳۰۹۸۸۶۱۵دانشکده علوم زمینتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10810365262۳۶۵۲۶۲۲۱دانشکده علوم زمین0
10810410859۴۱۰۸۵۹۱۶دانشکده علوم زمیناین کتاب تا تاریخ 1399/04/17 در امانت فرد دیگری است.0
10880418685۴۱۸۶۸۵۱۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880418686۴۱۸۶۸۶۲۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10810453044۴۵۳۰۴۴۲۳دانشکده علوم زمین0