طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گزارش تحقيقي: چرخه توسعه، راهنماي رشد شتابان توسعه اقتصادي - صنعتي کشورهاي جنوب شرقي آسيا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۸۰۸۵۹۲۸۰۸۵۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۰۸۶۰۲۸۰۸۶۰۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۹۰۸۵۲۸۹۰۸۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۸۹۰۸۶۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۳۲۱۴۰۳۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۳۲۱۴۰۴۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۳۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۳۳۳۱۴۲۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین