طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خودآموز ديني

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۲۹۱۸۸۸۲۹۱۸۸۸۱دانشکده حقوق0
۱۰۸۸۰۲۹۱۸۸۹۲۹۱۸۸۹۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۱۰۲۹۱۸۹۰۲۹۱۸۹۰۳دانشکده علوم زمین0
۱۰۷۵۰۲۹۱۸۹۱۲۹۱۸۹۱۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۶۱۰۲۹۱۸۹۲۲۹۱۸۹۲۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۲۲۰۲۹۱۸۹۳۲۹۱۸۹۳۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۳۳۰۲۹۱۸۹۴۲۹۱۸۹۴۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۶۵۰۲۹۱۸۹۵۲۹۱۸۹۵۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۲۹۱۸۹۶۲۹۱۸۹۶۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0