طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شبيه‌سازي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۲۹۵۱۴۶۲۹۵۱۴۶۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۱۴۷۲۹۵۱۴۷۲دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۴۴۰۲۹۵۱۴۸۲۹۵۱۴۸۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۱۴۹۲۹۵۱۴۹۴دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۴۴۰۲۹۵۱۵۰۲۹۵۱۵۰۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۱۰۲۲۴۳۱۰۲۲۴۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۱۰۲۲۵۳۱۰۲۲۵۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۴۴۰۳۱۰۲۲۶۳۱۰۲۲۶۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۱۰۳۳۱۱۲۲۳۳۱۱۲۲۱۰دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۲۹۵۱۵۱۶دانشکده علوم ریاضیوجین