طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سيستمهاي عامل ( مقدماتي ) =Elementary Disk operating systems

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۷۷۰۳۰۲۷۷۰۳۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۷۷۰۳۱۲۷۷۰۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۷۷۰۳۲۲۷۷۰۳۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۲۶۰۶۲۵۲۶۰۶۲۵۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۲۲۰۲۶۰۶۲۶۲۶۰۶۲۶۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۱۰۲۷۷۰۹۷۲۷۷۰۹۷۶دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0