طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روان‌شناسی رشد (‎۱)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۹۲۵۳۸۲۹۲۵۳۸۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۹۲۵۳۹۲۹۲۵۳۹۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۹۲۵۴۰۲۹۲۵۴۰۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۹۶۶۶۷۲۹۶۶۶۷۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۹۶۶۶۸۲۹۶۶۶۸۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۸۸۴۱۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۸۸۴۱۳۲۸۸۴۱۳۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۸۷۰۳۶۲۸۴۲۳۶۲۸۴۲۸دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0