طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جامعه شناسی حقوق

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۵۰۲۸۰۹۸۸۲۸۰۹۸۸۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۱۱۰۱۰۳۳۴۴۸۲۳۳۴۴۸۲۲مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۳۴۴۸۳۳۳۴۴۸۳۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۳۸۶۲۵۳۳۸۶۲۵۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۳۸۶۲۶۳۳۸۶۲۶۵دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۴۵۳۳۸۸۴۵۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۴۶۳۳۸۸۴۶۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۵۵۱۲۱۳۵۵۱۲۱۸مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه