طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۳۰۱۹۹۴۳۰۱۹۹۴۱دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۴۵۱۵۶۳۴۵۱۵۶۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۵۸۷۶۸۳۵۸۷۶۸۴مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۶۸۶۱۵۳۶۸۶۱۵۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۷۴۸۷۹۳۷۴۸۷۹۶دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۰۳۶۹۴۴۰۳۶۹۴۷دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۴۲۴۸۶۴۴۲۴۸۶۴۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۲۴۸۶۵۴۲۴۸۶۵۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۹۰۴۸۴۶۰۵۴۸۴۶۰۵۱۰پژوهشکده خانواده0
1071055000255000211دانشکده حقوق0