طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کنفرانس بين‌المللي محيط زيست در ريو

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۱۰۳۰۱۸۶۵۳۰۱۸۶۵۱دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۲۶۷۰۰۸۲۶۷۰۰۸۲دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۷۱۰۲۸۴۵۵۰۲۸۴۵۵۰۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۸۴۵۵۱۲۸۴۵۵۱۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۸۴۵۵۲۲۸۴۵۵۲۵دانشکده حقوق0
۱۰۸۱۰۲۶۶۵۰۷۲۶۶۵۰۷۶دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۲۶۶۵۰۸۲۶۶۵۰۸۷دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۳۲۷۶۹۳۳۲۷۶۹۳۸دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۳۲۷۶۹۴۳۲۷۶۹۴۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۱۱۰۱۰۳۷۵۳۵۷۳۷۵۳۵۷۱۰مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۵۰۴۸۴۷۵۰۴۸۴۷۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0