طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحلیل محتوا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۵۰۳۰۳۹۳۸۳۰۳۹۳۸۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۳۰۳۹۳۹۳۰۳۹۳۹۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۶۱۰۲۹۳۰۵۴۲۹۳۰۵۴۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۹۳۰۵۵۲۹۳۰۵۵۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۹۳۰۵۶۲۹۳۰۵۶۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۲۲۰۲۹۳۰۵۸۲۹۳۰۵۸۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۳۲۷۷۲۵۳۲۷۷۲۵۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۶۵۰۲۸۶۰۵۲۲۸۶۰۵۲۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10750303940۳۰۳۹۴۰۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۳۲۷۷۲۴۳۲۷۷۲۴۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۳۷۹۷۲۹۳۷۹۷۲۹۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۹۲۲۳۶۳۹۲۲۳۶۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۸۶۰۵۲۴۶۰۷۵۲۴۶۰۷۷دانشکده الهیات و ادیان0