طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تسهیلات پیاده‌روی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330294939۲۹۴۹۳۹۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330294942۲۹۴۹۴۲۱۲دانشکده معماری و شهرسازیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0
10330294945۲۹۴۹۴۵۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330294940۲۹۴۹۴۰۲۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330294943۲۹۴۹۴۳۲۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330294946۲۹۴۹۴۶۲۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330294941۲۹۴۹۴۱۳۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330294944۲۹۴۹۴۴۳۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330294947۲۹۴۹۴۷۳۳دانشکده معماری و شهرسازی0