طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

معماری سیستمهای کامپیوتری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۱۰۲۹۵۹۶۵۲۹۵۹۶۵۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۲۹۵۹۶۶۲۹۵۹۶۶۲دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۳۰۲۶۳۳۳۰۲۶۳۳۳دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۳۱۶۵۶۷۳۱۶۵۶۷۴دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۳۳۱۱۳۱۳۳۱۱۳۱۵دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۳۴۰۴۹۹۳۴۰۴۹۹۶دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۳۷۸۳۷۶۳۷۸۳۷۶۷دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۴۰۳۰۸۹۴۰۳۰۸۹۸دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۲۲۰۴۳۲۱۷۲۴۳۲۱۷۲۹مخزن کتابخانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۵۰۷۱۹۵۵۰۷۱۹۵۱۰دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۵۰۷۱۹۶۵۰۷۱۹۶۱۱دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه