طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبانی مدیریت دولتی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۹۴۰۱۶۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۹۵۷۴۰۲۹۵۷۴۰۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۹۵۷۳۹۲۹۵۷۳۹۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۸۵۰۳۱۱۵۲۲۳۱۱۵۲۲۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۳۱۱۵۲۳۳۱۱۵۲۳۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۲۲۰۳۵۷۹۹۶۳۵۷۹۹۶۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۷۹۹۷۳۵۷۹۹۷۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه