طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

<تحلیل فضاهای شهری> در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده‌کنندگان و ضوابطی برای طراحی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330305375۳۰۵۳۷۵۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330305376۳۰۵۳۷۶۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330305377۳۰۵۳۷۷۳دانشکده معماری و شهرسازیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10330289865۲۸۹۸۶۵۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330289866۲۸۹۸۶۶۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10330289867۲۸۹۸۶۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330289868۲۸۹۸۶۸۷دانشکده معماری و شهرسازی0
10810291436۲۹۱۴۳۶۸دانشکده علوم زمین0
10810318238۳۱۸۲۳۸۹دانشکده علوم زمین0
10810324409۳۲۴۴۰۹۱۰دانشکده علوم زمین0
10810400245۴۰۰۲۴۵۱۱دانشکده علوم زمین0
10900415038۴۱۵۰۳۸۱۲پژوهشکده علوم محیطی0
1081054435654435613دانشکده علوم زمیندردسترس0