طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق تجارت: <شرکتهای تجاری>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710296342۲۹۶۳۴۲۱۱دانشکده حقوق0
10710296343۲۹۶۳۴۳۱۲دانشکده حقوق0
10710302048۳۰۲۰۴۸۲۱دانشکده حقوق0
10710302049۳۰۲۰۴۹۲۲دانشکده حقوق0
10710302050۳۰۲۰۵۰۲۳دانشکده حقوق0
10220338791۳۳۸۷۹۱۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220338792۳۳۸۷۹۲۲۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220338793۳۳۸۷۹۳۱۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220338794۳۳۸۷۹۴۲۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10710338537۳۳۸۵۳۷۱۵دانشکده حقوقوجین
10710338538۳۳۸۵۳۸۲۶دانشکده حقوق0
10710338539۳۳۸۵۳۹۱۶دانشکده حقوق0
10710338540۳۳۸۵۴۰۲۷دانشکده حقوق0
10710376342۳۷۶۳۴۲۱۷دانشکده حقوق0
10710376343۳۷۶۳۴۳۲۸دانشکده حقوق0
10710396427۳۹۶۴۲۷۱۸دانشکده حقوق0
10710412606۴۱۲۶۰۶۱۹دانشکده حقوقتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10710412607۴۱۲۶۰۷۲۹دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0
10710360761۳۶۰۷۶۱۱۱۰دانشکده حقوق0
10710360762۳۶۰۷۶۲۲۱۰دانشکده حقوقتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0