طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دیدگاههای بین‌المللی درباره جنگ خلیج فارس "دوازده مقاله"

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710284906۲۸۴۹۰۶۱دانشکده حقوق0
10710284907۲۸۴۹۰۷۲دانشکده حقوق0
10220287309۲۸۷۳۰۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220287310۲۸۷۳۱۰۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220303774۳۰۳۷۷۴۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۳۰۳۷۷۵۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
10810301861۳۰۱۸۶۱۷دانشکده علوم زمین0
10650284862۲۸۴۸۶۲۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650284863۲۸۴۸۶۳۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650288844۲۸۸۸۴۴۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650288845۲۸۸۸۴۵۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10810318228۳۱۸۲۲۸۱۲دانشکده علوم زمین0
1055055663855663813دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0