طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۳۰ [سی] درس برای موفقیت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۵۰۲۶۸۲۳۱۲۶۸۲۳۱۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۶۸۲۳۲۲۶۸۲۳۲۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۲۲۰۲۶۸۲۳۳۲۶۸۲۳۳۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۲۶۶۲۱۲۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین