طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تشریح مسائل فیزیک هالیدی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10440235132۲۳۵۱۳۲۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440235133۲۳۵۱۳۳۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440235134۲۳۵۱۳۴۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۳۵۱۳۵۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۷۳۳۱۳۳۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
10440309390۳۰۹۳۹۰۳۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880307366۳۰۷۳۶۶۱۵دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۳۴۲۵۰۶۱۶کتاب‌خانه مرکزیوجین