طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مجموعه قوانين و مقررات راجع به زلزله: شامل کليه قوانين و مقررات تا شهريور ‎۱۳۶۹

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۲۳۷۹۱۳۲۳۷۹۱۳۱دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۸۵۰۲۵۱۵۱۲۲۵۱۵۱۲۲دانشکده مدیریت و حسابداریاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۲۴۰۳۶۷۲۴۰۳مرکز تحقیقات حقوق بشراین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۲۴۱۳۶۷۲۴۱۴مرکز تحقیقات حقوق بشراین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۷۱۰۴۷۵۴۲۹۴۷۵۴۲۹۵دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.