طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۸۷۲۶۱۲۸۷۲۶۱۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۷۲۶۲۲۸۷۲۶۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۲۸۸۸۳۹۲۸۸۸۳۹۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۸۸۸۴۰۲۸۸۸۴۰۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۱۰۳۱۳۵۶۸۳۱۳۵۶۸۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۱۳۵۶۹۳۱۳۵۶۹۶دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۲۱۳۳۸۸۲۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۳۸۵۸۱۳۳۸۵۸۱۸دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۳۸۵۸۲۳۳۸۵۸۲۹دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۷۵۳۷۷۳۷۵۳۷۷۱۰مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه