طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

زمینه جرم‌شناسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710298284۲۹۸۲۸۴۱دانشکده حقوق0
10710298285۲۹۸۲۸۵۲دانشکده حقوق0
10710298286۲۹۸۲۸۶۳دانشکده حقوق0
10710298287۲۹۸۲۸۷۴دانشکده حقوق0
10710298288۲۹۸۲۸۸۵دانشکده حقوق0
10710298289۲۹۸۲۸۹۶دانشکده حقوق0
10710298290۲۹۸۲۹۰۷دانشکده حقوق0
10710298291۲۹۸۲۹۱۸دانشکده حقوق0
10710376335۳۷۶۳۳۵۹دانشکده حقوق0