طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مادر يک دقيقه‌اي: سريعترين راه براي کمک به فرزندان ، تا بياموزند چگونه خويشتن را دوست داسته باشندو‎۰۰۰

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۵۰۲۵۸۶۴۱۲۵۸۶۴۱۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۸۶۴۲۲۵۸۶۴۲۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۸۶۴۳۲۵۸۶۴۳۳دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۸۶۴۴۲۵۸۶۴۴۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۸۶۴۵۲۵۸۶۴۵۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
۳۴۸۵۶۴۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۳۴۸۵۶۵۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین