طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مجموعه قوانين ومقررات ،شامل ‎۱. قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ،‎۲.آئين نامه اجرايي دادگاههاي عمومي وانقلاب ،‎۳.قانون صدو

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710279228۲۷۹۲۲۸۱دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10710279229۲۷۹۲۲۹۲دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10710279230۲۷۹۲۳۰۳دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10710283273۲۸۳۲۷۳۴دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.