طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقاله‌هايي درباره آموزش در سازمان‌هاي اداري

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۵۰۲۴۲۵۰۷۲۴۲۵۰۷۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۴۲۵۰۸۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۴۲۵۰۹۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۵۲۰۹۳۲۵۲۰۹۳۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۵۲۰۹۴۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۲۲۰۲۵۲۰۹۵۲۵۲۰۹۵۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۶۱۷۶۴۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین