طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کيفر کردار يا قانون مجازات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220232144۲۳۲۱۴۴۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220232146۲۳۲۱۴۶۷"کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710232148۲۳۲۱۴۸۳۲دانشکده حقوق0
10710232149۲۳۲۱۴۹۴"دانشکده حقوق0
10710232150۲۳۲۱۵۰۷"دانشکده حقوق0
10710232151۲۳۲۱۵۱۹"دانشکده حقوق0
10710232152۲۳۲۱۵۲۳۳دانشکده حقوق0
10710232153۲۳۲۱۵۳۴۳دانشکده حقوق0
10710232154۲۳۲۱۵۴۷۳دانشکده حقوق0
10710232155۲۳۲۱۵۵۹۳دانشکده حقوق0
10710232156۲۳۲۱۵۶۳۴دانشکده حقوق0
10710232157۲۳۲۱۵۷۴۴دانشکده حقوق0
10710232158۲۳۲۱۵۸۷۴دانشکده حقوق0
10710232159۲۳۲۱۵۹۹۴دانشکده حقوق0