طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رسوب شناسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220115585۱۱۵۵۸۵۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10810115586۱۱۵۵۸۶۲دانشکده علوم زمین0
10810115587۱۱۵۵۸۷۳دانشکده علوم زمین0
10810115588۱۱۵۵۸۸۴دانشکده علوم زمینوجین
10220061138۶۱۱۳۸۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10810157908۱۵۷۹۰۸1۶دانشکده علوم زمیندردسترس0
10810160605۱۶۰۶۰۵۷دانشکده علوم زمینوجین
10810160606۱۶۰۶۰۶۸دانشکده علوم زمینوجین
10810160607۱۶۰۶۰۷۹دانشکده علوم زمینوجین
10810160608۱۶۰۶۰۸۱۰دانشکده علوم زمین0
10810160609۱۶۰۶۰۹۱۱دانشکده علوم زمین0
10810186067۱۸۶۰۶۷۱۲دانشکده علوم زمین0
1081056646456646413دانشکده علوم زمیندردسترس0