طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ساخت برنامه و چگونگي اجراي آن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۱۶۹۱۳۲۱۶۹۱۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۶۹۱۴۲۱۶۹۱۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۱۶۹۱۶۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۱۶۹۱۷۲۱۶۹۱۷۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۱۶۹۱۸۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین