طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۱۰۰۰ [هزار] نکته در ایمونولوژی: نکات، تست، پاسخنامه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۸۰۳۳۰۴۰۵۳۳۰۴۰۵۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۳۳۰۴۰۶۳۳۰۴۰۶۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۳۳۰۴۰۷۳۳۰۴۰۷۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۳۳۰۴۰۸۳۳۰۴۰۸۴دانشکده علوم و فناوری زیستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۳۳۰۴۰۹۵دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین