طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طلا در مس ، در شعر و شاعری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۲۱۹۶۶۲۱۹۶۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۲۱۹۶۸۲۱۹۶۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۲۱۹۶۹۲۱۹۶۹۴کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۲۱۹۷۰۲۱۹۷۰۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۱۹۷۱۱۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۱۵۳۶۳۷۱۵۳۶۳۷۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه