طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سير تحول مضامين در شبيه خواني:همراه با مجالس قرباني کردن اسماعيل درراه خدا،شهادت امام حسين(ع)،امير تيمور و والي شام ،ماليات گر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220224216۲۲۴۲۱۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224217۲۲۴۲۱۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224218۲۲۴۲۱۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550224220۲۲۴۲۲۰۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550224219۲۲۴۲۱۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0