طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

هشت کتاب: مرگ رنگ، زندگی خواب ها، آوازآفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، ما هیچ، ما نگاه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۸۱۰۱۸۸۱۰۱۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۸۱۰۱۹۸۱۰۱۹۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۸۱۰۲۰۸۱۰۲۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۰۸۱۰۲۲۸۱۰۲۲۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیوجین
۱۰۵۵۰۲۵۷۱۶۳۲۵۷۱۶۳۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۲۵۱۷۳۴۹مرجع کتابخانه مرکزی
۲۹۹۱۵۳۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۹۹۲۴۳۲۹۹۲۴۳۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۳۲۰۲۹۱۳۲۰۲۹۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۶۲۹۹۹۳۶۲۹۹۹۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۷۵۷۶۶۳۷۵۷۶۶۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0