طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق مدنی ، مشارکتها و صلح ، عطایا ( شرکت مضاربه ـ مزارعه و مساقات ـگروبندی مشروع( سبق ورمایه)ـ هبه ـ وقف ـ وصیت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710189704۱۸۹۷۰۴۱دانشکده حقوق0
10710189705۱۸۹۷۰۵۲دانشکده حقوق0
10710189706۱۸۹۷۰۶۳دانشکده حقوق0
10710189707۱۸۹۷۰۷۴دانشکده حقوق0
10710189708۱۸۹۷۰۸۵دانشکده حقوق0