طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خليج فارس و مسايل آن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650231434۲۳۱۴۳۴۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650231435۲۳۱۴۳۵۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220233018۲۳۳۰۱۸۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220233019۲۳۳۰۱۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220233020۲۳۳۰۲۰۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220233021۲۳۳۰۲۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650235117۲۳۵۱۱۷۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیدردسترس0
10710235118۲۳۵۱۱۸۱۱دانشکده حقوق0
10710235119۲۳۵۱۱۹۱۲دانشکده حقوق0
10710235120۲۳۵۱۲۰۱۳دانشکده حقوق0
10810247988۲۴۷۹۸۸۱۴دانشکده علوم زمین0
10810318265۳۱۸۲۶۵۱۵دانشکده علوم زمین0
10810318266۳۱۸۲۶۶۱۶دانشکده علوم زمین0
10810343933۳۴۳۹۳۳۱۷دانشکده علوم زمین0
1081026656226656215دانشکده علوم زمین0