طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ بافت قدیمی شیراز

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۳۳۰۱۷۲۹۸۷۱۷۲۹۸۷۳دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۷۲۹۸۸۱۷۲۹۸۸۴دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۸۱۰۲۸۲۷۷۵۲۸۲۷۷۵۵دانشکده علوم زمین0
۱۴۴۴۸۰۲دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۵۵۰۲۶۳۴۴۳۲۶۳۴۴۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0