طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آفرينش و تاريخ

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220088229۸۸۲۲۹۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088568۸۸۵۶۸۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088569۸۸۵۶۹۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088570۸۸۵۷۰۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088571۸۸۵۷۱۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088575۸۸۵۷۵۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220091928۹۱۹۲۸۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220092538۹۲۵۳۸۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550092406۹۲۴۰۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550092370۹۲۳۷۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550088573۸۸۵۷۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550088574۸۸۵۷۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550088572۸۸۵۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550088575۸۸۵۷۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0