طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کنفرانس مربوط به: ‎۱.سقفهای آویزان با کابل.‎۲.فرمهای سه بعدی ،‎۳.سقفهای گنبدی فلزی و بتنی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۷۳۶۲۲۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
10330073623۷۳۶۲۳۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330073624۷۳۶۲۴۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113620۱۱۳۶۲۰۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113621۱۱۳۶۲۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113622۱۱۳۶۲۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113623۱۱۳۶۲۳۷دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113624۱۱۳۶۲۴۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113625۱۱۳۶۲۵۹دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113626۱۱۳۶۲۶۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113627۱۱۳۶۲۷۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330113628۱۱۳۶۲۸۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330128009۱۲۸۰۰۹۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10220135396۱۳۵۳۹۶۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330153342۱۵۳۳۴۲۱۷دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10330153343۱۵۳۳۴۳۱۸دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10330185562۱۸۵۵۶۲۱۹دانشکده معماری و شهرسازی0