طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آشنایی با قیزیک اتمی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220215709۲۱۵۷۰۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220215710۲۱۵۷۱۰۲کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220215907۲۱۵۹۰۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440217046۲۱۷۰۴۶۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440217047۲۱۷۰۴۷۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880217048۲۱۷۰۴۸۸دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880217049۲۱۷۰۴۹۹دانشکده علوم و فناوری زیستیمفقودی
10880217050۲۱۷۰۵۰۱۰دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10220228793۲۲۸۷۹۳۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440251151۲۵۱۱۵۱۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه