طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحقیقات بازاریابی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650145411۱۴۵۴۱۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145412۱۴۵۴۱۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145413۱۴۵۴۱۳۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220177335۱۷۷۳۳۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220177336۱۷۷۳۳۶۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220177337۱۷۷۳۳۷۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220177338۱۷۷۳۳۸۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220177339۱۷۷۳۳۹۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10850177340۱۷۷۳۴۰۹دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850177341۱۷۷۳۴۱۱۰دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850177342۱۷۷۳۴۲۱۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850177343۱۷۷۳۴۳۱۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850177344۱۷۷۳۴۴۱۳دانشکده مدیریت و حسابداری0
10650266959۲۶۶۹۵۹۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0