طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دیوان افضل‌الدین بدیل بن علی نجار خاقانی شروانی با مقابله قدیم ترین نسخ

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220014218۱۴۲۱۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220010263۱۰۲۶۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220005725۵۷۲۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550354841۳۵۴۸۴۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550363040۳۶۳۰۴۰۶دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550363077۳۶۳۰۷۷۷دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550363226۳۶۳۲۲۶۸دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550279624۲۷۹۶۲۴5دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505485925485929دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0